Vilkår og betingelser

Om Lux-Case:

Lux-Case.no er et selskap som eies av WePack AB

WePack AB
Volframgatan 3 21364 Malmö Sverige
Tel. 69 91 86 83
Organisations no. 556865-7539
Momsreg.nr./VAT-nr: SE556865753901

Generell informasjon:

På Lux-Case.no er produktenes mest essensielle egenskaper oppgitt. For ytterligere informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss ved å sende en epost til oss på support(at)lux-case.com.

Priser:

Alle priser er dagens pris, og gjelder bare på bestillingsdagen.

Betaling:

Alle betalingstransaksjoner er sikret ved bruk av en sikker betalingsgateway levert av tredjepart.
Transaksjonen behandles direkte på en sikker og kryptert bankforbindelse. Lux-Case.no ser/lagrer ikke kredittkortinformasjon inn.

Klageret:

Ifølge EUs kjøpelov gir Lux-Case.no deg 6 måneder til å klage på fabrikasjonsfeil som er oppstått ved normal bruk av produktet. Denne retten dekker ikke feil eller skader, direkte eller indirekte gjort som et resultat av feil bruk, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte operasjoner. Klager på feil og mangler som du bør merke når du bruker produktet skal du informere Lux-Case om umiddelbart for at reklamasjon over fabrikkfeilen skal gjelde. Du kan bli bedt om å demonstrere hvordan feilen vises. Varen kan deretter returneres for reparasjon, bytte eller krediteres etter nærmere avtale. I tilfeller av klager kan fraktkostnadene bli refundert når dette er rimelig. Lux-Case.no dekker ikke feil på tilkoblet utstyr og / eller indirekte tap som tapt arbeidsfortjeneste, driftstap, datatap, installasjonskostnader osv. I det tilfelle at en klage viser seg å være ubegrunnet eller mangelen ikke dekkes av retten til å klage, vil kontrollgebyr og fraktkostnader bli fakturert. Legg ved en kopi av fakturaen og angi at forsendelsen er en returvare.

Varen sendes til:

WePack
C.J. Hambros Plass 2c
0164 Oslo

Juridisk adresse:

WePack AB
Volframgatan 3
21364 Malmö
Sweden
Tel. +46 (0)40 222 900
Organisations no. 556865-7539
Momsreg.nr./VAT-nr: SE556865753901

Forbehold:

Lux-Case.no tar forbehold om trykkfeil / skrivefeil, utsolgte produkter, pris- eller byttehandel endringer, samt endringer i produktenes spesifikasjoner. Lux-Case.no forbeholder seg retten til å endre og oppdatere regler og vilkår som gjelder for dette nettstedet.

FRASIGELSE AV ANSVAR OG BEGRENSNING AV ANSVAR

LUX-CASE INTERNATIONAL LEVERES AV OSS PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. LUX-CASE INTERNATIONAL KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUKEN AV DETTE SITE, ELLER INFORMASJONEN, INNHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INNEHOLDT PÅ LUX-CASE INTERNATIONAL. DU AKSEPTERER UTTRYKKELIG, AT BRUKEN AV LUX-CASE INTERNATIONAL ER PÅ EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLATER DET, FRASIER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. VI KAN IKKE GARANTERE AT LUX-CASE INTERNATIONAL, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA OSS ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. VI KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUKEN AV LUX-CASE INTERNATIONAL, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET, TIL DIREKTE, INNDIREKTE, TILFELDIGE OG AVLEDTE SKADER. OVENSTÅENDE GJELDER, MEDMINDRE ANDET FØLGER AV UFRAVIKELIGE NORSKE REGLER.

Handelsbetingelsene er sist oppdatert 20/8-2018