Vilkår og betingelser

Om Lux-Case:

Lux-Case.no er et selskap med WePack

Returadresse:

WePack
C.J. Hambros Plass 2c
0164 Oslo

Generell informasjon:

På Lux-Case.no er produktenes mest essensielle egenskaper oppgitt. For ytterligere informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss ved å sende mail til oss på support(at)lux-case.com.

Priser:

Alle priser er daglige priser, og bare gyldig på dagen du bestiller.

Betaling:

Betalinger er gjort sikkert via en tredjepart sikker betaling gateway. Transaksjonen behandles direkte på en sikker og kryptert bankforbindelse. Lux-Case.no ser/lagrer ikke kredittkortinformasjon inn.

Retten til klage:

Ifølge EUs kjøpslov gir Lux-Case.no deg 6 måneder til å klage om fabrikasjon feil bemerket ved normal bruk av produktet. Denne retten dekker ikke feil eller skader direkte eller indirekte gjort som et resultat av feil bruk, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte operasjoner. Klager på feil og mangler som du bør merke når du bruker produktet bør informeres om umiddelbart. Du kan bli bedt om å demonstrere hvordan feilen vises. Elementet kan deretter returneres for reparasjon, bytte eller kreditt etter avtale. I tilfeller av klager kan fraktkostnadene bli refundert når rimelig. Lux-Case.no dekker ikke feil på tilkoblet utstyr og / eller indirekte tap som tapt arbeidsfortjeneste, driftstap, data tap, installasjonskostnader osv. I tilfelle en klage viser seg å være ubegrunnet eller mangelen ikke dekkes av retten til å klage, vil kontrollgebyr og fraktkostnader bli fakturert. Legg ved en kopi av fakturaen og angi at forsendelsen er en retur.

Juridisk adresse:

WePack AB
Volframgatan 3
21364 Malmö
Sweden
Tel. +46 (0)40 222 900
Organisations no. 556865-7539
Momsreg.nr./VAT-nr: SE556865753901

Reservasjoner:

Lux-Case.no tar forbehold om trykkfeil / skrivefeil, utsolgt produkter, pris- eller byttehandel endringer, samt endringer i produktenes spesifikasjoner. Lux-Case.no forbeholder seg retten til å endre og oppdatere regler og vilkår som gjelder for dette nettstedet.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
LUX-CASE INTERNATIONAL LEVERES AF OS PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. LUX-CASE INTERNATIONAL KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ LUX-CASE INTERNATIONAL. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF LUX-CASE INTERNATIONAL ER PÅ EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER VI OS ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. VI KAN IKKE GARANTERE AT LUX-CASE INTERNATIONAL, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA OS ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. VI KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF LUX-CASE INTERNATIONAL, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER. OVENSTÅENDE GÆLDER, MEDMINDRE ANDET FØLGER AF UFRAVIGELIGE DANSKE REGLER.